Đối tác

Kỹ Chuyên là công ty chuyên về các dịch vụ và giải pháp hạ tầng CNTT, là đối tác của nhiều nhà cung cấp sản phẩm CNTT hàng đầu. Chúng tôi luôn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiên tiến nhằm hỗ trợ khách hàng xây dựng và tối ưu hóa các hệ thống hạ tầng CNTT của mình.

Các đối tác chính của Kỹ Chuyên bao gồm: Commscope (AMP, Krone), Fluke Networks, Fredton, Fortinet, Vietrack, ACTi.


Bài viết xem thêm